Technika pro železniční průmyslovou dopravu

Snažíme se v tomto specifickém oboru zajišťovat pro provozovatele průmyslových a důlních drah technicky a ekonomicky zajímavé alternativy stávajících řešení v oboru zabezpečovací, sdělovací, elektrotechnické, řídících technologií a techniky podporující logistiku výroby, případně těžby.

 

Naše nabídka v této části podnikání plně navazuje na dále popsanou poradenskou činnost v tomto oboru. Jednotlivé varianty jsme schopni popsat, technicky řešit a ekonomicky vyhodnotit v námi zpracovávaných studiích a analýzách.Na poradenství v těchto oborech navazuje naše technické řešení, včetně případných dodávek a montáže.